Lesmateriaal Eneco EnergieLab

Hier staan alle benodigdheden voor de introductie- en verwerkingsles.

Om de leeropbrengst van een bezoek aan het Eneco EnergieLab zo groot mogelijk te maken is een introductieles ontwikkeld. Tijdens deze les activeren de leerlingen hun voorkennis over duurzame energie en breiden ze deze uit.

Na het bezoek aan het Eneco EnergieLab kunt u in de klas aan de slag met een verwerkingsles. In deze verwerkingsles testen de leerlingen met een digitale quiz de opgedane kennis. Ook kunnen ze hun innovatieve idee, waar ze in het EnergieLab aan hebben gewerkt, verder uitwerken.

Het lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bezoek en het educatieve lesmateriaal is gratis.

 

Introductiefilm

Handleiding

Werkblad

Quiz voor verwerkingsles

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen